Спеціальності
122 - Комп'ютерні науки та інформаційні технології
131 - Прикладна механіка
132 - Матеріалознавство
133 - Галузеве машинобудування
151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
208 - Агроінженерія