Збірник наукових праць

№ 48, 2018 рік

Назва статті Стор.
І.І. Бешляге, Л.Г. Малай
Анализ термодинамических процессов двигателей внутреннего сгорания работающих на биодизеле
3-11
pdf
С.М. Лещенко, В.М. Сало, Д.І. Петренко, О.М. Васильковський
Вплив конструктивно-технологічних параметрів робочих органів глибокорозпушувача на тяговий опір
12-21
pdf
К.В. Васильковська
Системний аналіз конструкцій пневмомеханічних висівних апаратів для точного висіву насіння просапних культур
22-35
pdf
О.П. Лобок, Б.М. Гончаренко, Л.Г. Віхрова, М.А. Сич
Задача вибору оптимальної стратегії мінімаксного керування в сільськогосподарському виробництві об'єктами з розподіленими параметрами
35-44
pdf
А.В. Рудковський, С.І. Маркович, С.С. Михайлют
Методика планування експерименту та побудови математичної моделі процесу зміцнення поршнів автотракторних двигунів вакуумним азотуванням у пульсуючому пучку плазми
45-53
pdf
Ю.О. Ковальчук, І.О. Лісовий
Дослідження структури та мікротвердості обробленої лазером поверхні чавунів"
54-61
pdf
Ю.В. Кулєшков, Т.В. Руденко, М.В. Красота
Енергозберігаючий гідропривід механізму піднімання кузова автомобіля-самоскида
62-69
pdf
А.П. Лобок, Б.Н. Гончаренко, Л.Г. Віхрова, М.А. Сич
Синтез модального керування багатовимірними лінійними системами в сільськогосподарському виробництві на основі лінійних матричних нерівностей
69-78
pdf
Ю.М. Пархоменко, М.Д. Пархоменко, А.Р. Бокій
Аналіз можливостей датчиків об’ємної дії, що застосовуються в діючих системах контролю висіву
79-88
pdf
Р.М. Минайленко, О.М. Дрєєв, О.Г. Собінов, О.О. Денисенко
Апаратно-програмний комплекс вимірювання вологості зерна в потоці з інтерфейсом за протоколом Modbus та Owen
88-101
pdf
С.І. Маркович, Х.Р. Задорожна, Г.Г. Веселівська, В.М. Гвоздецький, Я.Я. Сірак, Я.С. Корінь
Структура, зносотривкість та корозійна тривкість покриттів vc-fecr та vc-fecrсо, отриманих надзвуковим газополуменевим напиленням hvof
102-110
pdf
В.Л. Куликівський, В.М. Боровський, В.К. Палійчук
Транспортування зерна сої гвинтовими робочими органами під час збирання та післязбиральної обробки
110-117
pdf
Ю.В. Кулєшков, Т.В. Руденко, М.В. Красота, Р.А. Осін
Зниження масогабаритних показників шестеренного насоса оптимізацією параметрів зубчатого зачеплення
118-127
pdf
О.Ф. Сіса, В.В. Пукалов, В.В. Юр’єв
Розмірна обробка електричною дугою бічної поверхні зносостійкого інструменту
127-134
pdf
М.Л. Заєць
Визначення швидкості руху насіння по розподільнику сошника для підгрунтово-розкидного способу сівби
135-142
pdf
І.О. Скринник, І.О. Пісарькова, М.М. Петренко
Механічне травмування насіння
143-153
pdf
Л.В. Коломієць, , С.А. Мартиненко, К.А. Левицька
Оцінка шляхів використання відходів рослинницької продукції
154-164
pdf
І.А. Велит, Д.О. Бондаренко
Агрегат для плющення зернав потоково-технологічних лініях кормоприготувального відділення молочної ферми
164-170
pdf
Е. Б. Алієв
Критерії оцінки якості процесу сепарації насіннєвої суміші
170-176
pdf
О.М. Васильковський, С.М. Лещенко, С.М. Мороз, Д.І. Петренко
Дослідження енергоємності холостого ходу відцентрового сепаратора зерна
176-183
pdf
В.А. Дейкун
Результати дослідження процесу роботи нового комбінованого робочого органа
183-189
pdf
В.С. Хмельовський
Аналіз руху кормової суміші в бункері кормоприготувального агрегату
189-197
pdf