До уваги авторів!

До 19 листопада здійснюється набір статей у 51 випуск збірника 2021 р.

Редакційна колегія збірника

Черновол Михайло Іванович
(головний редактор – голова редакційної колегії)
Центральноукраїнський національний технічний університет (ЦНТУ)
ректор
д-р техн. наук, проф., член-кор. НААН України

Scopus

ORCID

Google Scholar

Сало Василь Михайлович
(заступник головного редактора)
ЦНТУ
декан агротехнічного факультету
д-р техн. наук, проф.

Scopus

ORCID

Google Scholar

Лещенко Сергій Миколайович
(відповідальний секретар)
ЦНТУ
доцент кафедри сільськогосподарського машинобудування
канд. техн. наук, доц.

Scopus

ORCID

ResearcherID

Google Scholar

Аніскевич Леонід Володимирович
Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ)
професор кафедри сільськогосподарських машин та системотехніки ім. акад. П.М. Василенка
д-р техн. наук, проф.

Scopus

ORCID

Google Scholar

Аулін Віктор Васильович
ЦНТУ
професор кафедри експлуатації та ремонту машин
д-р техн. наук, проф.

Google Scholar

Scopus

ORCID

Васильковська Катерина Вікторівна
ЦНТУ
доцент кафедри загального землеробства
канд. техн. наук, доц.

Scopus

ORCID

ResearcherID

Google Scholar

Васильковський Олексій Михайлович
ЦНТУ
Професор кафедри сільськогосподарського машинобудування
канд. техн. наук, доц.

Scopus

ORCID

ResearcherID

Google Scholar

Дідух Володимир Федорович
Луцький національний технічний університет
завідувач кафедри аграрної інженерії
д-р техн. наук, проф.

ORCID

Караєв Олександр Гнатович
Таврійський державний агротехнологічний університет
завідувач кафедри сільськогосподарських машин
д-р техн. наук, ст.наук.співр.

ORCID

Google Scholar

Кірчук Руслан Васильович
Луцький національний технічний університет
Професор кафедри аграрної інженерії
канд. техн. наук, проф.

Scopus

ORCID

Google Scholar

Кропівний Володимир Миколайович
ЦНТУ
проректор
канд. техн. наук, проф.

ORCID

Google Scholar

Мельник Юрій
Державний аграрний університет Молдови, Молдова
Перший проректор
канд. техн. наук, доц.

ORCID

Мороз Микола Миколайович
Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського
зав. кафедрою транспортних технологій
д-р техн. наук, проф.

Scopus

ORCID

Google Scholar

Носуленко Віктор Іванович
ЦНТУ
зав. кафедрою обробки металів тиском та спецтехнологій
д-р техн. наук, проф.

Scopus

ORCID

Google Scholar

Осадчий Сергій Іванович
ЦНТУ
зав. кафедрою автоматизації виробничих процесів
д-р техн. наук, проф

Scopus

ORCID

ResearcherID

Google Scholar

Павленко Іван Іванович
ЦНТУ
зав. кафедрою технології машинобудування
д-р техн. наук, проф.

Scopus

ORCID

Google Scholar

Predrag Dašić
Вища технічно-механічна школа Трстеника, Сербія
Професор інженерної та комп'ютерної техніки
Hon.D.Sc.

Scopus

ORCID

ResearcherID

Google Scholar

Петренко Дмитро Іванович
ЦНТУ
доцент кафедри сільськогосподарського машинобудування
канд. техн. наук, доц.

Scopus

ORCID

ResearcherID

Google Scholar

Свірень Микола Олександрович
ЦНТУ
зав. кафедрою сільськогосподарського машинобудування
д-р техн. наук, проф.

Scopus

ORCID

Google Scholar

Харченко Сергій Олександрович
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П. Василенка
Професор кафедри оптимізації технологічних систем
д-р техн. наук, доц.

Scopus

ORCID

Google Scholar

Andrii Yatskul
Polytechnic Institute UniLaSalle, Department of Agronomy and Animal Sciences (France)
Associate Professor in Agricultural Machinery, Head of the Master Program "Agricultural Machinery and New Technologies"
Ph.D., Associate Professor.

Scopus

ORCID

ResearcherID

Google Scholar