До уваги авторів!

До 01 листопада здійснюється набір статей у 52 випуск збірника 2022 р.

Редакційна колегія збірника

Черновол Михайло Іванович
(головний редактор – голова редакційної колегії)
Центральноукраїнський національний технічний університет (ЦНТУ)
почесний ректор, професор кафедри експлуатації та ремонту машин
д-р техн. наук, проф., академік НААН України

Scopus

ORCID

Google Scholar

Сало Василь Михайлович
(заступник головного редактора)
ЦНТУ
декан агротехнічного факультету
д-р техн. наук, проф.

Scopus

ORCID

Google Scholar

Лещенко Сергій Миколайович
(відповідальний секретар)
ЦНТУ
доцент кафедри сільськогосподарського машинобудування
канд. техн. наук, доц.

Scopus

ORCID

ResearcherID

Google Scholar

Анас Махмуд Аль-Орайкат
Коледж Унайза, м. Унайза, Королівство Саудівська Аравія
професор кафедри кібербезпеки
д-р техн. наук

Scopus

ORCID

Researchgate

Google Scholar

Аулін Віктор Васильович
ЦНТУ
професор кафедри експлуатації та ремонту машин
д-р техн. наук, проф.

Scopus

ORCID

ResearcherID

Google Scholar

Васильковська Катерина Вікторівна
ЦНТУ
доцент кафедри загального землеробства
канд. техн. наук, доц.

Scopus

ORCID

ResearcherID

Google Scholar

Васильковський Олексій Михайлович
ЦНТУ
Професор кафедри сільськогосподарського машинобудування
канд. техн. наук, доц.

Scopus

ORCID

ResearcherID

Google Scholar

Дідух Володимир Федорович
Луцький національний технічний університет
завідувач кафедри аграрної інженерії
д-р техн. наук, проф.

Scopus

Google Scholar

Караєв Олександр Гнатович
Таврійський державний агротехнологічний університет
завідувач кафедри сільськогосподарських машин
д-р техн. наук, ст.наук.співр.

Scopus

ORCID

Google Scholar

Кірчук Руслан Васильович
Луцький національний технічний університет
Професор кафедри аграрної інженерії
канд. техн. наук, проф.

Scopus

ORCID

Google Scholar

Коваленко Олександр Володимирович
ЦНТУ
доцент кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення
д-р техн. наук, доц.

Scopus

ORCID

Google Scholar

Кропівний Володимир Миколайович
ЦНТУ
проректор
канд. техн. наук, проф.

Scopus

ORCID

Google Scholar

Мацуй Анатолій Миколайович
ЦНТУ
доцент кафедри автоматизації виробничих процесів
канд. техн. наук, доц.

Scopus

ORCID

Google Scholar

Мелешко Єлизавета Владиславівна
ЦНТУ
доцент кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення
д-р. техн. наук, проф.

Scopus

ORCID

Researchgate

Google Scholar

Мельник Юрій
Державний аграрний університет Молдови, Молдова
Перший проректор
канд. техн. наук, доц.

ORCID

Мороз Микола Миколайович
Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського
зав. кафедрою транспортних технологій
д-р техн. наук, проф.

Scopus

ORCID

Google Scholar

Носуленко Віктор Іванович
ЦНТУ
професор кафедри обробки металів тиском
д-р техн. наук, проф.

Scopus

ORCID

Google Scholar

Осадчий Сергій Іванович
ЦНТУ
зав. кафедрою автоматизації виробничих процесів
д-р техн. наук, проф

Scopus

ORCID

ResearcherID

Google Scholar

Павленко Іван Іванович
ЦНТУ
зав. кафедрою технології машинобудування
д-р техн. наук, проф.

Scopus

ORCID

Google Scholar

Predrag Dašić
Вища технічно-механічна школа Трстеника, Сербія
Професор інженерної та комп'ютерної техніки
Hon.D.Sc.

Scopus

ORCID

ResearcherID

Google Scholar

Петренко Дмитро Іванович
ЦНТУ
доцент кафедри сільськогосподарського машинобудування
канд. техн. наук, доц.

Scopus

ORCID

ResearcherID

Google Scholar

Пошта Йозеф
Чеський аграрний університет, м. Прага, Чехія
професор кафедри якості та надійності машин
канд. техн. наук, проф.

Scopus

ORCID

Сайчук Олександр Васильович
Державний біотехнологічний університет, м. Харків
завідувач кафедри технологічних систем ремонтного виробництва та технології матеріалів
д-р техн. наук, проф.

Scopus

ORCID

ResearcherID

Google Scholar

Свірень Микола Олександрович
ЦНТУ
зав. кафедрою сільськогосподарського машинобудування
д-р техн. наук, проф.

Scopus

ORCID

Google Scholar

Степаненко Сергій Петрович
Національний науковий центр "Інститут механізації та електрифікації сільського господарства", м. Київ
завідувач відділу перспективних технологій і технічних засобів для збирання, обробки та зберігання урожаю зернових і олійних культур
д-р техн. наук, старший науковий співробітник

Google Scholar

Scopus

ORCID

Харченко Сергій Олександрович
Державний біотехнологічний університет, м. Харків
Професор кафедри оптимізації технологічних систем
д-р техн. наук, доц.

Scopus

ORCID

Google Scholar

Andrii Yatskul
Polytechnic Institute UniLaSalle, Department of Agronomy and Animal Sciences (France)
Associate Professor in Agricultural Machinery, Head of the Master Program "Agricultural Machinery and New Technologies"
Ph.D., Associate Professor.

Scopus

ORCID

ResearcherID

Google Scholar