Вимоги до оформлення статей

Вимоги щодо підготовки статті для публікації у фаховому збірнику наукових праць Центральноукраїнського національного технічного університету:

Детальніше>>


Вимоги ВАК України щодо побудови тексту статті (Бюлетень ВАК №1, 2003 р.):

Детальніше>>


Вимоги що до оформлення списку літератури та References:

Додаток 1 Додаток 2


Політика щодо покриття витрат, пов'язаних з публікацією статті:

Автори компенсують витрати виключно щодо друку одного екземпляру збірнику.