До уваги авторів!

До 30 жовтня здійснюється набір статей у 47 випуск збірника 2017 р.

Про збірник

Збірник входить до Переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук. Затверджено наказом Міносвіти і науки України № 1328 від 21.12.15р. .

Статті у збірнику друкуються мовою оригінала.

Рік заснування: 1971
Проблематика: висвітлення питання розрахунку і конструювання, удосконалення конструкцій, створення і дослідження нових робочих органів сільськогосподарських машин, засобів механізації, електрифікації та автоматизації сільськогосподарського машинобудування. Описуються результати досліджень, технологій виробництва, надійності та довговічності машин. Наводяться практичні рекомендації із використання результатів досліджень і дослідно-конструкторських розробок в сільськогосподарській та інших галузях машинобудування.
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15254-3826 ПР від 30.04.2009
ISSN: 2414-3820 (Print)
Періодичність: 1 раз на рік
Мова видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами)
Засновник: Кіровоградський національний технічний університет
Головний редактор: Черновол Михайло Іванович, член-кореспондент НААН України, д-р техн. наук
Заступник головного редактора: Петренко Микола Миколайович, канд. техн. наук (заст. головного редактора);
Відповідальний секретар: Петренко Дмитро Іванович, канд. техн. наук ;
Члени редколегії: Адамчук В.В., д-р техн. наук, академік НААН України; Бойко А.І., д-р техн. наук; Бойко Л.Й., д-р техн. наук; Булгаков В.М., д-р техн. наук, академік НААН України; Гамалій В.Ф., д-р ф.-м. наук; Кропівний В.М., канд. техн. наук; Лобачевський Я.П., д-р техн. наук (Російська Федерація); Носуленко В.І., д-р техн. наук; Осадчий С.І., д-р техн. наук; Павленко І.І., д-р техн. наук; Сало В.М., д-р техн. наук; Свірень М.О., д-р техн. наук; Владимир Джурха, д-р техн. наук (Чехія); Януш Новак, д-р техн. наук (Польща); Маріан Веселовскі, д-р техн. наук (Польща)
Адреса редакції: Email: stat_kntu@ukr.net
petrenko.dimitriy@gmail.com
Web-site: http://zbirniksgm.kntu.kr.ua
Кіровоградський національний технічний університет
пр. Університетський, 8, Кіровоград, Україна, 25030
+38 (0522) 55-10-49