Збірник наукових праць

№ 51, 2021 рік

Назва статті Стор.
АГРОІНЖЕНЕРІЯ
Б.І. Котов, Р.А. Калініченко, Ю.І. Панцир, І.Д. Герасимчук, В.О. Грищенко
Математична модель теплонасосної системи охолодження матеріалу після сушіння і термообробки
3-14
pdf
К.В. Васильковська, М.М. Ковальов, О.О. Андрієнко
Технічне забезпечення ін’єкційного зрошення овочевих культур
14-20
pdf
Б. І. Котов, С. П. Степаненко
Теоретичні дослідження руху компонентів зернового матеріалу із штучно сформованим розподілом швидкості повітря в поперечному перетині каналу
20-35
pdf
М. Л. Заєць
Результати дослідження впливу рівномірності розподілу пожнивних решток на глибину сівби та урожайність сільськогосподарських культур
36-45
pdf
В.А. Головльов, О.М. Леженкін
Експериментальні дослідження робочого процесу пневмотранспортера обчісаного вороху
46-53
pdf
Ю.О. Ковальчук, І.О. Лісовий
Лазерно-плазмове зміцнення попередньо термооб¬роблених деталей автомобільного транспорту в АПК
54-60
pdf
В.О. Шейченко, І.А. Дудніков, В.В. Шевчук, В.Г. Шевчук
Дослідження умов різання стебел із ковзанням
61-69
pdf
В.М. Сало, С.М. Лещенко, Д.В. Богатирьов
Вплив параметрів барабана для подрібнення рослинних решток на надійність протікання технологічного процесу
70-77
pdf
В.О. Шейченко, М.І. Черновол, В.А. Вольський, Р.В. Коцюбанський
Дослідження впливу схеми розташування ножів котка-подрібнювача на показники якості подрібнення стебел соняшнику
78-88
pdf
Ф.М. Ерхан, Д.А. Войнеско
Оценка влияния несимметричных режимов на показатели надежности распределительных систем
88-94
pdf
П.Г. Лузан, Р.В. Кісільов, О.Р. Лузан, О.А. Кислун
Теоретичні аспекти розділення зерна на решеті інерційно-гравітаційного сепаратора
95-103
pdf
О.М. Васильковський, С.М. Лещенко, О.В. Нестеренко, Д.І. Петренко, С.М. Якименко
Обґрунтування конструктивної схеми пневморешітного сепаратора зерна
104-110
pdf
О.В. Нестеренко, С.М. Лещенко, О.М. Васильковський, Д.І. Петренко
Оцінка рівномірності розподілу та засміченості зерна при його багаторівневому введенні в пневмосепаруючий канал
111-116
pdf
М.І. Черновол, М.О. Свірень, В.В. Амосов
Моделювання процесу однозернового дозування вакуумним пневмомеханічним висівним апаратом
117-125
pdf
ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ
А.В. Рутковський, С.І. Маркович, С.С. Михайлюта
Фрактографічний аналіз іонноазотованих зразків з алюмінієвих поршнів двигунів сільськогосподарської техніки
126-132
pdf
В.Я. Ошовський
Аналіз неізотермічних процесів в дегазаторах ресорбційних холодильних машин
133-140
pdf
Л.Г. Малай, В. С. Попеску, Анжела Попескул, Я.В. Валуца
Внедорожное транспортное средство на базе импульсно-фрикционного движителя
141-146
pdf
ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА
В. М. Боков, О. Ф. Сіса, І. І. Павленко
Витягування циліндричних деталей із не суцільного матеріалу
147-168
pdf
МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО
Ю.В.Кулєшков, М.І. Черновол, М.В. Красота, Т.В. Руденко, Є.К. Солових, Р.А. Осін
Підвищення довговічності турбокомпресора в внаслідок ремонтного впливу
169-174
pdf
В.К. Аветісян, Н.М. Колпаченко, В.Л. Маніло, Д.П. Ащаулов, О.В. Сайчук, О.І. Біловод, Ю.Б. Скоряк
Аналіз якості структуроутворення виливків корпусних деталей з сірого чавуну
174-181
pdf
М.М. Студент, С.І. Маркович, В.М. Гвоздецький, Х.Р. Задорожна, І.С. Ковальчук, Ю.В. Дзьоба
Зносостійкість оксидних шарів сформованих методом твердого анодування (hard anodic coatings) при зміцненні деталей агропромислової техніки
182-187
pdf
АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ
Р.М. Минайленко, В.А. Резніченко, О.К. Конопліцька-Слободенюк, Л.І. Поліщук
Огляд методів балансування навантаження в хмарних системах
188-194
pdf
В.В. Смірнов, Н.В. Смірнова, Ю.М. Пархоменко
Бездротова локальна мережа класу Smart Home на базі модулів сплітерів-репітерів
195-202
pdf
В.О. Кондратець, О.М. Сербул, О.К. Дідик, А.М. Мацуй
Система автоматичного регулювання співвідношення тверде/рідке в млинах з циркулюючим навантаженням
203-210
pdf
С.І. Осадчий, О.К. Дідик, О.М. Сербул, В.М. Каліч
Метод синтезу оптимального багатовимірного фільтру для виділення регулярного сигналу на фоні випадкових перешкод
210-215
pdf
Є.В. Мелешко, О.О. Майданик, О.Г. Собінов, Р.М. Минайленко
Метод шифрування трафіку квадрокоптерів через аналоговий тракт впродовж моніторингу сільськогосподарських наземних об’єктів
216-226
pdf
КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ
О.Д. Дрєєв, Б.Ю. Железняк
Аналіз комп'ютерних систем візуалізації з метою алгоритмізації обґрунтування щодо їх використання
227-238
pdf