Збірник наукових праць

№ 52, 2022 рік

Назва статті Стор.
АГРОІНЖЕНЕРІЯ
А.С. Лімонт, З.А. Лімонт
Маса коріння рослин і прогнозування продуктивності льону-довгунця та якості волокна
3-11
pdf
Д.Ю. Артеменко, В.А. Онопа
Дослідження і обгрунтування конструкції пружинного загортача просапної сівалки
12-24
pdf
А.С. Лімонт, З.А. Лімонт
Маса і габаритні розміри кузовних машин для внесення твердих органічних добрив
25-31
pdf
В.А. Онопа, Д.Ю. Артеменко
Результати експериментальних досліджень пневматичного збирання шкідників сільськогосподарських культур
32-40
pdf
В.А. Дейкун, Д.Г. Жук, Ю.В. Мачок
Огляд способів внесення та ефективності застосування мінеральних добрив
41-47
pdf
Р.Б. Кудринецький, В.І. Днесь, С.О. Крупич
Методичний підхід до обґрунтування експлуатаційних показників машинно-тракторного агрегату за енергоощадних технологій
48-55
pdf
Б. І. Котов, С. П. Степаненко, Р. А. Калініченко
Теоретичне дослідження поділу насіннєвого матеріалу за густиною зернівок конічною вібропневмоцентрифугою
55-65
pdf
Р.В. Кісільов, П.Г. Лузан, Д.В. Богатирьов, О.В. Нестеренко
Дослідження процесу сумішоутворення лопатевим змішувачем для ВРХ
66-72
pdf
О.М. Васильковський, С.М. Лещенко, Д.І. Петренко, С.М. Мороз, О.В. Нестеренко
Попередні дослідження пасивного струнного решета
73-80
pdf
К.В. Васильковська, М.М.Ковальов, О.О. Андрієнко, Г.І. Корнічева
Технічне забезпечення гідропоніки, як прогресивного виду вирощування овочевих культур
81-86
pdf
Е.Б. Алієв, П.Є. Безверхній
Чисельне моделювання сповільнювача насіння пневматичної сівалки точного висіву
86-98
pdf
В.В. Амосов, М.О. Свірень, О.М. Васильковський
Підвищення надійності причіпного пристрою бункера-накопичувача перевантажувального
98-107
pdf
С.М. Лещенко, В.М. Сало, О.М. Васильковський, Д.І. Петренко
Визначення параметрів та ефективність роботи додаткових робочих органів глибокорозпушувачів
108-117
pdf
ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ
Ю.В. Кулешков, М.І. Черновол, М.В. Красота, Т.В. Руденко, Р.А. Осін
Підвищення довговічності шестеренного насоса гідросистеми автотракторної техніки шляхом зниження зносів деталей, що утворюють радіальний зазор
118-134
pdf
ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА
В. М. Боков, О. Ф. Сіса, В. Я. Мірзак, В.В. Свяцький, В.М. Шмельов
Фізичні особливості процесу багатоопераційного витягування циліндричних деталей із металевої сітки
135-155
pdf
МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО
І.В. Шепеленко, А.М. Кириченко, С.О. Магопець, М.В. Красота, І.Ф. Василенко
Зміна шорсткості поверхні при нанесенні антифрикційних покриттів
156-165
pdf
АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ
Н.О. Матлах, Д.В. Трушаков, О.А. Козловський, М.О. Федотова
Створення багатосекційного фільтру очищення води з автоматизованим контролем забруднення мембран
166-177
pdf
В.О. Кондратець, Ю.М. Пархоменко, М.Д. Пархоменко, А.Р. Бокій
Теоретичне обґрунтування типу променевих перетворювачів при ідентифікації зернового потоку
177-189
pdf