Збірник наукових праць

№ 50, 2020 рік

Назва статті Стор.
АГРОІНЖЕНЕРІЯ
С.М. Лещенко, В.М. Сало, Д.І. Петренко
Оцінка ефективності глибокого безполицевого обробітку ґрунту
3-11
pdf
В.А. Дейкун, Д.Ю. Артеменко, С.І. Дейкун
Вплив параметрів розподільника на якість розсіювання добрив у підлаповому просторі
12-19
pdf
О.В. Нестеренко, О.М. Васильковський, Д.І. Петренко, Д.Ю. Артеменко
Дослідження режимних характеристик гравітаційної напрямної кривої живильного пристрою
20-27
pdf
Е. Б. Алієв, К. О. Лупко
Морфологічні ознаки і фізико-механічні властивості насіння дрібнонасінних культур
27-35
pdf
К.В. Васильковська, М.М. Ковальов, Л.А. Молокост
Технічне та технологічне забезпечення краплинного зрошення овочевих культур
35-41
pdf
А.С. Лімонт, З.А. Лімонт
Вантажопідйомність і споживана потужність кузовних машин для внесення твердих органічних добрив
41-51
pdf
О.М. Васильковський, С.М. Лещенко, С.М. Мороз, О.В. Нестеренко, Л.А. Молокост
До створення концепції «ідеального» решета зернового сепаратора
52-58
pdf
І.М. Дударєв, В.О. Ольховський
Моделювання подачі сипкого матеріалу на решето сепаратора ножичного типу
59-68
pdf
А.Я. Кузьмич, М.М. Анеляк, О.М. Грицака
Збирання незернової частини урожаю соняшнику на енергетичні цілі
69-78
pdf
М.В. Півень
Експериментальні дослідження розподілу питомого завантаження суміші по площі нахиленого лотка
78-87
pdf
Р.А. Калініченко, C.П. Степаненко, Б.І. Котов
Формування швидкісного режиму вібропереміщення зерна в процесах термообробки
88-96
pdf
І.М. Осипов
Обґрунтування типу повітророзподільного пристрою пневмомеханічних просапних сівалок
97-107
pdf
Р.В. Кісільов, В.С. Хмельовський, П.Г. Лузан, І.П. Сисоліна
Дослідження двосекційного змішувача для приготування збалансованих сумішей на фермах ВРХ
107-113
pdf
В.О. Швидя, C.П. Степаненко
Математичне моделювання процесу роботи сушильної камери баштової зерносушарки зі всмоктувальним повітряним потоком
114-121
pdf
С.П. Степаненко, Б.І. Котов
Основні теоретичні положення сепарації зернового матеріалу в повітряних каналах з нерівномірною швидкістю повітряного потоку
122-133
pdf
В.О. Дубовик, Ю.А. Невдаха, В.В. Пукалов, В.М. Чернов
Підвищення довговічності роликів-електродів при електроконтактному наплавленні деталей мобільної сільськогосподарської та автотранспортної техніки
133-139
pdf
ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ
В.М. Кропівний, М.О. Свірень, О.В. Кузик, В.В. Амосов, М.А. Козловський
Технологічні особливості виготовлення дискових робочих органів ґрунтообробних та посівних машин
140-151
pdf
Ю.А. Невдаха, В.О. Дубовик, Н.А. Невдаха, Ф.Й. Златопольський
До розрахунку зубців прямозубих циліндричних передач на згин
151-158
pdf
Kyryl Shcherbyna, Andrii Hrechka, Vitalii Mazhara, Tetiyna Diachenko
Kinematics of cutting process while honing holes with a hone with variable geometry of sticks
159-164
pdf
А.Ю. Лисих, С.М. Коб’яков
Аналіз інноваційних технологій механічної переробки текстильної сировини
164-172
pdf
МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО
Ю.В. Кулешков, М.В. Красота, Т.В. Руденко, Р.А. Осін
Дослідження розподілення електричного струму при відновленні автомобільних деталей контактним наварюванням
173-181
pdf
В.И. Цапу, В.Ф. Горобец
Износостойкость сопряжений с зазором, восстановленных полиамидоэпоксидными пористыми покрытиями
182-188
pdf
М.М. Студент, М.Я. Головчук, В.М. Гвоздецький, Г.Г. Веселівська, С.І. Маркович, Р.А. Яцюк
Вплив складу шихтових матеріалів порошкових дротів на механічні характеристики та корозійну стійкість електродугових покриттів
188-195
pdf
АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ
В.И. Ветохин, В.В. Голдыбан, М.И. Курилович
Способ и устройство для автоматического распознания некондиционных клубней картофеля
196-205
pdf
О.І. Субочев, Д.С. Білий, О.Є. Січко
Підвищення ефективності функціонування виробничо-технічної бази сервісних підприємств
206-218
pdf
В.В. Смірнов, Н.В. Смірнова
Архітектура адаптивної бездротової локальної мережі для управління об'єктами і пристроями
219-229
pdf
Р.М. Минайленко
Аналіз алгоритмів планування ресурсами в розподіленому обчислювальному середовищі
229-235
pdf