Збірник наукових праць

№ 53, 2023 рік

Назва статті Стор.
ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ
Д.Ю. Артеменко, В.А. Онопа, О.А. Кислун, К.А. Муленко
Теоретичне обґрунтування конструктивних особливостей котка для передпосівного обробітку ґрунту
3-15
pdf
М. Л. Заєць
Вплив параметрів дискових сошників на передавальну здатність прорізання пожнивних решток у системі нульового обробітку ґрунту
16-22
pdf
В.М. Булгаков, О.М. Троханяк
Дослідження та вдосконалення запобіжних механізмів шнекових конвеєрів
23-31
pdf
Igor Beshlyage, Leonid Malay, Victor Popescu
Comprehensive evaluation of synthetic motor oil
32-38
pdf
С.П. Степаненко, О.П. Гриценко
Математичне моделювання стійкості руху асиметричної дискової борони
39-50
pdf
АГРОІНЖЕНЕРІЯ
Г.В. Теслюк, Е.Б. Алієв, Ю.В. Теслюк
Техніко-економічне обґрунтування геометричних параметрів біонічних культиваторних лап на основі морфології риб
51-65
pdf
Г.М. Калетнік, В.М. Яропуд
Експериментальні дослідження ефективності функціонування систем забезпечення мікроклімату від’ємного тиску в тваринницьких приміщеннях
66-84
pdf
В.О. Шейченко, С.П. Коропченко, І.А. Дудніков, Ю.Б. Скоряк, Я.М. Сало
Техніко-технологічні рішення інтенсифікації перероблення конопляної сировини
85-93
pdf
В.М. Сало, Д.В. Богатирьов, С.М. Лещенко
Щодо надійності технологічного процесу подрібнення пожнивних решток
93-101
pdf
Р.В. Кісільов, В.М. Кропівний, П.Г. Лузан, О.В. Нестеренко
Вдосконалення конструкції бітерів дозатора кормів порційної дії
101-111
pdf
В.Ю. Дудін, В.Б. Говоруха
Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів стрічково-гвинтового змішувача сипких кормів
112-121
pdf
Е.Б. Алієв, В.Ю. Дудін, М. О. Лінко
Результати експериментальних досліджень малогабаритного експандера кормів
121-130
pdf
К.В. Васильковська, О.О. Андрієнко, В.О. Малаховська
Аналіз ефективності агродронів для внесення технологічних матеріалів в системі точного землеробств
131-138
pdf
С.П. Степаненко, Д.А. Волик
Математичне моделювання та результати експериментальних досліджень процесу вібропневмоімпульсного поділу насіння за густиною
138-148
pdf
В.Ф. Дідух, І.Є. Цизь, В.В. Тарасюк, С.М. Хомич
Дослідження процесу формування у ґрунті вологоутримуючого шару
149-157
pdf
Ruslan Kirchuk, Lyudmila Zabrodotskaya, Taras Haponiuk, Ruslan Ferents
Зміна шорсткості поверхні при нанесенні антифрикційних покриттів
158-166
pdf
О.А. Бурлака, А.О. Келемеш, О.В. Горбенко
Елементи організації операційних технологій в рослинництві з урахуванням аграрних ризиків
166-175
pdf
В.В. Кравченко, А.В. Войтік, І.О. Лісовий
Застосування мехатронних систем в системі машин для тваринництва
176-185
pdf
О.І. Біловод, В.В. Падалка, О.А. Бурлака
Оновлення тракторного парку Полтавської області, аналіз та перспективи
186-196
pdf
С.М. Лещенко, В.М. Сало, Д.І. Петренко, О.М. Васильковський, В. Мельніченко
Дослідження впливу параметрів глибокорозпушувача та комбінації робочих органів на ефективність обробітку ґрунту
196-208
pdf
В.І. Ребенко, В.С. Хмельовський, В.М. Туринський
Обґрунтування форми споруди для промислового утримання кіз
208-217
pdf
В.А. Дейкун, В.М. Кропівний, Р.В. Москальченко
Аналіз способів посіву, перспективи вдосконалення
218-227
pdf
А.В. Бабій, І.В. Головецький, Ю.Б. Гладьо
Дослідження кінематичних параметрів вібраційного лемеша картоплекопача з використанням комп’ютерної програми
227-236
pdf
О. Задорожній, С.М. Мороз, О.М. Васильковський
Аналіз конструкцій очисних пристроїв гравітаційних решіт з коливальним рухом решітного стану зерноочисних машин загального призначення
237-246
pdf
С.П. Степаненко, С.П. Тримбач
Математичне моделювання процесу утворення гранул із сипких матеріалів в грануляторах з кільцевою матрицею
247-255
pdf
МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО
М.М. Студент, С.І. Маркович, В.М. Гвоздецький, Х.Р. Задорожна
Вплив складу шихти порошкових дротів на механічні властивості та корозійну стійкість електродугових покриттів
256-263
pdf
А.В. Рутковський, С.І. Маркович, С.О. Магопець, В.С. Маркович
Дослідження залежності мікротвердості модифікованих поверхонь титанових сплавів від глибини насичення азотом при вакуумному іонному плазмовому азотуванні в термоциклічному режимі
264-270
pdf
М.І. Денисенко
Відновлення та зміцнення деталей і робочих органів сільськогосподарських машин, працюючих в абразивному середовищі
271-284
pdf
ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА
А. О. Сергєєв, В. М. Боков, В. М. Шмельов
Удосконалення електроерозійної головки розмірної обробки дугою на базі настільного свердлувального верстата з ручною подачею електрода-інструмента
285-293
pdf
АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ
О.І. Кепко, І.О. Лісовий, О.Ю. Ковальчук
Структурно-логічна схема автоматичної системи управління замкнутою системою опалення та вентиляції теплиць
294-304
pdf
О.О. Пархомовський, Д.В. Трушаков, М.О. Федотова, О.А. Козловський
Модернізація та дослідження системи керування процесом ферментації опари
305-311
pdf